សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសដោយចំហថា មេទ័ពវៀតណាម ឧត្ដមសេនីយ៍ ង ស៊ុនឆៀន …


source