កម្ពុជា​បន្ត​​រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួនជិត១០​នាក់បន្ថែមទៀត (យោងតាមលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR test) ខណៈ​អ្នកជំងឺម្នាក់​​​ទៀតបាន​ស្លាប់​ដោយជំងឺនេះ។
The post មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ និង​៦នាក់​ទៀត​ឆ្លង​ថ្មី appeared first on វីអូឌី.Source link