សង្គមស៊ីវិល និងប្រជាសហគមន៍នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនបង្ហាញក្ដីបារម្ភ​ថា ប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែពន្យារពេលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់បន្តទៀត នឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិថែមទៀតផង។
The post ប្រជាសហគមន៍​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ពន្លឿន​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​នៅ​សេសសល់ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ជីវភាព appeared first on វីអូឌី.Source link