រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ករណីបេក្ខជន ឡើងកម្តៅខ្ពស់ជាង ៣៧.៥អង្សារ នៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួន ក្នុងដំណើរសំណេរប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១។ បេក្ខជនត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងនៅបន្ទប់ពិសេសដោយឡែក បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យ មើលថែ ហើយកម្តៅបានមកសភាពធម្មតា និងបានធ្វើតេស្តរហ័ស ដែលជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ និងបានបន្តការប្រឡងធម្មតាមកវិញ។
សូមជម្រាបថា សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២១ នេះ មានមណ្ឌលប្រឡងសរុប ២០៤មណ្ឌល ត្រូវជា៤៦១៦បន្ទប់ បេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុប ១១៤ ១៨៣ (ស្រី៦០៣៩៧នាក់) ៕
(ប្រភពពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា )
The post បះសក់ ! កំពុងប្រឡងសុខៗ បេក្ខជនម្នាក់នេះ ឡើងកម្ពៅ៣៧.៥អង្សារ appeared first on Khmer Breaking News.Source link