ច្បាស់​ណាស់​! ជិត​ដាច់​ឆ្នាំ​២០២១ ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ផុត​ទុ.ក្ខ អស់​ភ័យ លាភ​ចូល​ច្រើន និង​មាន​និស្ស័យ​តែ​មាស​និង​ប្រាក់ ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា មហា​ឆ្នាំ​សំណាង​ទាំង​៦​មាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ​ផ្គុំ​ដោយ​មាសប្រាក់​ចាក់​ធារ​ហូរហៀរ​ពេញ​ៗ​ផ្ទះ និង​ជួប​តែ​រឿ​ង​ល្អ​ៗ​ក្នុង​ជីវិត​ទទួល​បានការ​ស្វាគមន៍​ពី​មនុស្ស​ជិត​ឆ្ងាយ ហើយ​មាន​ដំណឹង​ល្អ​ហូរ​ចូល​មក​ផ្ទួន​ៗ​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​៣​ថ្ងៃ​ចុងឆ្នាំ​នេះ…Source link